EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

Obrazok CD 'Obchodný vestník SR'

Obchodný vestník SR je elektronická verzia denníka Ministerstva spravodlivosti, ktorý poskytuje informácie o firmách z Obchodného registra. Ide o nové zápisy, kde sú k dispozícii údaje: názov a sídlo spoločnosti, štatutárne orgány spoločnosti, predmet činnosti, výška základného imania a pod. Ďalej sú tu zachytené: zmeny zápisov (zmeny adresy, zmeny v štatutárnych orgánoch spoločností...), likvidácie a výmazy z Obchodného registra. Okrem informácií z Obchodného registra zverejňuje Obchodný vestník mnohé ďalšie dokumenty: konkurzy a vyrovnania, účtovné závierky spoločností, správy o hospodárení, dražby a predaj majetku, emisné podmienky dlhopisov a.i.

Naša spoločnosť už od roku 1999 vydáva v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR Obchodný vestník Slovenskej republiky v elektronickej forme. Zverejnené dáta sú identické s tlačenou verziou. V porovnaní s tlačenou verziou však elektronická verzia prináša nesporné výhody vo forme ovládacieho programu, ktorý umožňuje okrem prezerania jednotlivých dokumentov najmä výber podľa zadaných kritérií, napr. jednoduchým zadaním IČO resp. názvu spoločnosti sa okamžite zobrazia všetky dokumenty týkajúce sa danej spoločnosti, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku od roku 1992. Aplikácia zabezpečuje denné automatické monitorovanie Vami sledovaných spoločností - nove zápisy, zmeny, či na nich nebol vyhlásený konkurz, dražba, likvidacia, výmaz z Obchodného registra a iné. Počet monitorovaných subjektov je neobmedzený

Tak ako pri ostatných našich produktoch aj pri tomto sme pre našich predplatiteľov pripravili efektívny a rýchly spôsob distribúcie založený na inštalačnom DVD ROMe a automatickej aktualizácie prostredníctvom internetu. Vďaka tomu sú aktuálne oznámenia z Obchodného vestníka pre Vás automaticky dostupné v deň publikovania, o čom je klient informovaný popup notifikáciou vo Vašom počítači a prostredníctvom mailu.

Práca s programom

Inicializačné okno

Program Obchodný vestník SR poskytuje užívateľovi komfortnú prácu s on-line aktuálnymi informáciami z vestníka publikovanéeho Ministerstvom spravodlivosti SR. Dokumenty v programe sú obsahovo členené presne tak ako sú zverejnované Ministerstvom. Program však ponúka nepomerne viac možností a funkcií pre užívateľa ako podobné produkty na našom trhu. Užívateľ si môže jednotlivé dokumenty prezerať vrátane kompletného archívu od roku 1993. Program mu umožňuje vyhľadať v informáciach z vestníka podľa mnohých kritérií a výsledok hľadania sa mu okamžite zobrazí. Užívateľ si môže všetky potrebné informácie vytlačiť, ukladať alebo kopírovať. Veľmi dôležitou funkciou programu je možnosť automaticky monitorovať dokumenty z vestníka. Užívateľ po nadefinovaní svojich požiadaviek je programom upozornený na novo publikované dokumenty, ktoré potrebuje sledovať. Tieto si môže okamžite pozrieť, prípadne hneď s nimi pracovať. Od roku 2009 pribudla novinka on-line automatická aktualizácia. Podobne ako pri niektorých antivírusových programoch pri spustení počítača, ktorý je pripojený na internet, si program sám bez zásahu užívateľa zistí z nášho servera či neboli publikované nové dokumenty. Ak áno, ihneď si svoje dáta zaktualizuje a užívateľa o tejto skutočnosti informuje. Odpadá tak prácne aktualizovanie programu užívateľom ako to bolo v minulosti a program pracuje vždy s najnovšími dátami.


Prezeranie Obchodného vestníka SR

Okno prehľadávania v Obchodný vestník SR Okno prehľadávania v Obchodný vestník SR Okno prehľadávania v Obchodný vestník SR Vlastné prezeranie Obchodného vestníka SR umožňuje pohodlné nahliadnutie do jednotlivých čísiel a to dvomi spôsobmi:
Chronologicky, kde sú jednotlive dokumenty usporiadané podľa ich publikovania v Obchodnom vestníku SR alebo podľa Typu dokumentov, kde sú dokumenty usporiadané podľa ich typu (napríklad zápisy v Obchodnom registri, účtovné závierky, konkurzy a vyrovnania a pod.) Obsah jednotlivých dokumentov sa zobrazuje priamo v okne programu, pričom užívateľ sa nemusí preklikávať do ďalších okien a strácať drahocený čas.Vyhľadávanie dokumentov

Vyhľadávanie dokumentov v programe umožňuje vyhľadať ľubovoľný zadaný výraz v texte dokumentov Obchodného vestníka SR, filtrovať výsledky (podľa súdov, čísiel vestníkov, typov dokumentov a právnej formy subjektu) alebo uskutočnovať rôzne výbery z dát. Vyhľadané dokumenty môže užívateľ zobraziť, skopírovať, uložiť, exportovať alebo tlačiť. Cez schránku je možné implementovať rôzne časti textov do textových editorov. Práca s dokumentami je navrhnutá tak, aby umožňovala najvyšší komfort a poskytla čo najširšie informácie, ktoré pri iných tlačových alebo internetových verziách nie je možné.

Vyhľadávanie Obchodný vestník SR Vyhľadávanie Obchodný vestník SR Vyhľadávanie Obchodný vestník SR Vyhľadávanie Obchodný vestník SRMonitoring dokumentov

Monitoring dokumentov umožňuje sledovať užívateľovi zvolené subjekty, či o nich nebol, resp. nebude v budúcnosti zverejnený nejaký dôležitý dokument v Obchodnom vestníku SR Monitoring v Obchodný vestník SR Monitoring v Obchodný vestník SR Monitoring v Obchodný vestník SR Monitoring v Obchodný vestník SR Monitoring v Obchodný vestník SR Ide o veľmi silný nástroj, ktorý užívateľovi šetrí čas a dáva mu informáciu, ktorú potrebuje monitorovať. Vzhľadom na dennú periodicitu publikovania Obchodného vestníka SR je monitorovanie dokumentov v tlačených alebo internetových verziách prácne, veľakrát chybové a neefektívne. Užívateľ pri spustení programu Obchodný vestník SR alebo jeho aktualizácii je upozornený na každý dokument, ktorý spĺňa podmienky monitorovania. Tým sa nemôže stať, že prehliadne nejaký konkurz, zmenu v obchodnom registri a pod. Monitoring možno zadefinovať buď individuálne pre kazdý subjekt alebo hromadne zadaním zoznamu IČO - napriklad z Excel tabuľky, textového editora... Počet monitorovaných subjektov je neobmedzený!

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Piatok, 17. september 2021
Meniny má Olympia, zajtra Eugénia
USD* 1.1763-0.0061
GBP* 0.8502-0.0049
CZK* 25.2810-0.0370
HUF* 350.1900+1.3300
PLN* 4.5763+0.0262
SEK* 10.1518+0.0158
HRK* 7.5041+0.0203
CHF* 1.0886+0.0041
RUB* 85.2347-0.7391

  16.09.2021, 23:07 - Viac ako dve tretiny Slovákov by sa nechali preočkovať treťou dávkou

  16.09.2021, 19:49 - Nemeckí rušňovodiči dosiahli dohodu o mzdách, už nebudú štrajkovať

  16.09.2021, 19:27 - Pakt slobodných miest s Bratislavou sa rozširuje na 24 miest

  16.09.2021, 16:48 - Počet nových nezamestnaných Američanov stúpol

  16.09.2021, 15:41 - Európska komisia schválila mapu regionálnej pomoci pre Slovensko

  16.09.2021, 15:28 - Pôdohospodárska platobná agentúra plní opatrenia potrebné na udelenie akreditácie

Bratislava16°C   
Košice17°C   
Poprad14°C   
Žilina15°C   
Zvolen25°C   
Viedeň16°C   
Praha13°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0