EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

02.08.2021 - Čiastka 111

307 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-55 z 27. júla 2021 v znení opravného uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-82 z 29. júla 2021

29.07.2021 - Čiastka 110

306 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

28.07.2021 - Čiastka 109

304 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 25. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

305 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 25. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

27.07.2021 - Čiastka 108

298 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 15. júla 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z.

299 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 15. júla 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 224/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov

300 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 15. júla 2021, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

301 / 2021 Z.z. ... ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23. júla 2021 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

302 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 10/2021-38 z 13. júla 2021

303 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 27/2020-108 z 30. júna 2021

26.07.2021 - Čiastka 107

296 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 2. júla 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

297 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 2. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

23.07.2021 - Čiastka 106

289 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové

290 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka

291 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno

292 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14.júla 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Laborec

293 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy

294 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Chotčianky

295 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

22.07.2021 - Čiastka 105

287 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

288 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 2. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

21.07.2021 - Čiastka 104

286 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 2. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Pondelok, 2. august 2021
Meniny má Gustáv, zajtra Jerguš
USD* 1.1891+0.0018
GBP* 0.8514+0.0006
CZK* 25.5010-0.0050
HUF* 357.2000-0.8800
PLN* 4.5636-0.0146
SEK* 10.1868+0.0193
HRK* 7.5003-0.0082
CHF* 1.0771-0.0017
RUB* 86.7116-0.2905

  09:02 - Tempo rastu čínskeho priemyslu sa v júli spomalilo

  01.08.2021, 17:30 - Philip Morris naznačuje, že by do desiatich rokov mohol zastaviť predaj cigariet v Británii

  01.08.2021, 16:53 - Nedostatok automobilových čipov by sa v treťom štvrťroku mohol ešte zintenzívniť

  01.08.2021, 15:55 - Bez opatrení hrozí platobná neschopnosť, v USA začal opäť platiť dlhový strop

  01.08.2021, 15:07 - V USA sa končí moratórium na vysťahovanie, milióny ľudí môžu prísť o bývanie

  01.08.2021, 12:21 - Domácnosti by mali za dodávky tepla zaplatiť tento rok menej ako vlani

Bratislava21°C   
Košice18°C   
Poprad16°C   
Žilina19°C   
Zvolen25°C   
Viedeň21°C   
Praha16°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0